BOX1Adwokat Beata Czekalska w ramach prowadzonej Kancelarii świadczy usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w tym m.in. sprawy o:

  • rozwód,
  • separację,
  • alimenty,
  • kontakty z dziećmi,
  • władzę rodzicielską,
  • ustalenie, zaprzeczenie, uznanie ojcostwa,
  • ubezwłasnowolnienie,
  • podział majątku wspólnego,
  • zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej.

Facebook Likebox Slider