BOX6Adwokat Beata Czekalska w ramach prowadzonej Kancelarii świadczy usługi prawne w zakresie prawa cywilnego, a w tym m.in. sprawy: 

  • związane z odszkodowaniem i zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę, w tym za wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej,
  • wynikające z zobowiązań za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów,
  • o ochronę dóbr osobistych
  • dochodzenie należności w postępowaniach egzekucyjnych
  • związane z upadłością konsumencką,
  • o podział nieruchomości,
  • o zniesienie współwłasności,
  • o zasiedzenie.

Facebook Likebox Slider