BOX6Adwokat Beata Czekalska w ramach prowadzonej Kancelarii świadczy usługi prawne w zakresie prawa gospodarczego, a w tym m.in.:

  • reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej,
  • reprezentacja przedsiębiorcy w negocjacjach oraz mediacjach,
  • pomoc prawna w dochodzeniu należności,
  • pomoc prawna w postępowaniach upadłościowych,
  • przygotowywanie projektów umów handlowych.

Facebook Likebox Slider